Annuleren aanmelding SVN jubileumscongres 2014 (niet leden)

Hierbij annuleer ik mijn eerdere aanmelding voor het SVN jubileumscongres 2014. Ik ben bekend met het feit dat hier kosten aan verbonden zijn (zie voorwaarden).

Dhr/Mevr. *
Voorwaarden *