Jubileumcongres SVN

Op 31 oktober en 1 november werd het jubileumcongres gehouden. 
Foto's | Lezingen | Video's

Nieuwe CSA Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Reiniging en desinfectie, sterilisatie, documentatie en service in één hand

Catharina Ziekenhuis Eindhoven compleet ingericht
met 'System4Med' van Miele


Meer invloed op de behandeling van medische instrumenten en een betere kwaliteits- en kostencontrole zijn voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven belangrijke redenen om de sterilisatie van instrumenten intern uit te voeren. Daarom is de bestaande Centrale Sterilisatie Afdeling nu gerenoveerd en uitgerust met nieuwe medische techniek. De CSA van het Catharina Ziekenhuis is de eerste complete CSA die Miele Professional als totaalleverancier wereldwijd in opdracht kreeg en heeft ingericht. Op 30 oktober 2012 vond de officiële opening plaats.


Alle competentiegebieden van Miele Professional als systeemaanbieder- onder de naam System4Med- kwamen bij de realisatie van de CSA in het Catharina Ziekenhuis aan bod. Van het op elkaar afstemmen van de apparaten en accessoires, het verzorgen van de procesdocumentatie tot en met de service. Bovendien heeft het Miele-team stap voor stap de bouwtechnische inrichting van de ruimte in het ziekenhuis gepland, alsmede de afzonderlijke fasen van de renovatie. Alle werkzaamheden zijntijdens de activiteiten in het ziekenhuis gewoon doorgegaan.

Het op hartchirurgie gespecialiseerde ziekenhuis beschikt over 696bedden en heeft nu een grote reinigings- en desinfectie-installatie, vijf grote stoomsterilisatoren en vijf grote desinfectieautomaten van de nieuwste generatie. Ook werden professionele meubels en ultrasoonapparaten geleverd. Tevens werden de IQ/OQ-controles verzorgd enis met een servicecontract ook het onderhoud voor 10 jaar afgedekt.

Per jaar worden in het ziekenhuis circa 60.000 steriele eenheden behandeld. Dit vereist zeer efficiënte processen.In de grote installatie worden grote voorwerpen, zoals transportwagens en sterilisatiecontainers,in korte tijd behandeld. De grote sterilisatoren zijn voor telkens acht sterilisatie-eenheden en hebben onder meer een stoomverwarmde dubbele mantel. Deze mantel omsluit de sterilisatiekamer en zorgt ervoor dat het apparaat snel gebruiksklaar is en dat de chargetijden kort zijn.

Bij het ontwerpen van de nieuwe afdeling is rekening gehouden met de werknemers. "De goede droogresultaten en het lage geluidsniveau van de grote Miele-sterilisatorenhebben het werk in de CSA veel comfortabeler gemaakt", zegt Ralph van Wezel, deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) van het Catherina Ziekenhuis en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sterilisatie. “Bovendien zijn alle werkplekken voorzien van nieuwe procesdocumentatiesoftware, waardoor de kwaliteitscontrole van de processen op de afdeling sterk is verbeterd”, aldus Van Wezel.

Dat de behandeling van het instrumentarium aan de strengste eisen voldoet, was voor de verantwoordelijken in het  Catharina Ziekenhuis erg belangrijk.Het ziekenhuis heeft een behandelingscentrum voor hepatitis en is door het 'Netherlands Institutefor Healthcare Accreditation'onderscheiden voor de hoge kwaliteitsstandaard.Naast de door de Miele-technici uitgevoerde wettelijke kwaliteitstestenhebben de deskundigen steriele medische hulpmiddelen (DSMH) van het ziekenhuis een diepgaand validatieprogramma opgesteld en uitgevoerd om te waarborgen dat de apparatuur inderdaad de noodzakelijke kwaliteit levert.De medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zijn hiervoor opgeleid, want voor deze tests gelden nog strengere eisen dan voor de validatie.

Klik hier voor het bericht en een film over deze CSA.